Pasmo 20m

Pasmo 20 metrów (14 MHz) pracuje najlepiej w różnych porach dnia i nocy, w zależności od warunków propagacyjnych. W ciągu dnia sygnały na tym paśmie są słabsze, a propagacja lepiej działa w godzinach wieczornych i nocnych.
 
W czasie nocnym, gdy Słońce jest po drugiej stronie Ziemi, warunki propagacyjne na pasmie 20m często poprawiają się, co pozwala na osiągnięcie dalszych zasięgów łączności. W ciągu dnia, zwykle najlepsze wyniki osiąga się w okolicach południa i popołudnia, szczególnie w czasie zimowym, gdy Słońce jest w niższej pozycji na niebie.

Dookoła ziemi

Ciekawostką dotyczącą propagacji fal krótkich jest fakt, że w niektórych warunkach atmosferycznych fale krótkie mogą być odbijane i propagować wokół całej planety. Zjawisko to nazywane jest efektem dalekiego odbicia, lub po prostu “skip” (ang. “skok”), ponieważ fale “skaczą” między warstwami atmosfery o różnych gęstościach.
 
Dzięki temu krótkofalowcy mogą przekazywać sygnały na bardzo duże odległości.  Efekt ten jest szczególnie silny w nocy i wczesnym rankiem, kiedy warunki atmosferyczne są najkorzystniejsze.
 
Każdy może usłyszeć taki sygnał nawet na niezbyt skomplikowanej antenie. Kiedy usłyszysz korespondenta, którego głos będzie brzmiał tak jakby używał mikrofonu z “echem” możesz być prawie pewny, że odebrałeś falę, która obiegła całą ziemię. 
Wyjątek stanowią stacje, które faktycznie używają mikrofonów z echem 🙂 Ale to jest bardzo, bardzo rzadkie na falach krótkich.