14 dni na zwrot

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od chwili dostarczenia przesyłki.
  Rozwiązanie umowy może nastąpić po:
  a. odebraniu przesyłki z produktami przez Konsumenta
  b. przekazaniu Sprzedawcy decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży
 2. Aby odstąpić od umowy sprzedaży Konsument musi powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Formy powiadomienia są następujące:
  a. mailowo/telefonicznie lub przez czat: podając numer zamówienia oraz nazwę zwracanego produktu/produktów lub jego/ich numer/y SKU. W przypadku zwrotu całego zamówienia wystarczy podać jego numer. Numer zamówienia znajdziesz w korespondencji z naszym sklepem. 
 3. Koszt przesyłki związany ze zwrotem produktów ponosi Konsument.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztu zakupu produkt/ów oraz kosztu wysyłki, który poniósł Konsument w związku z umową sprzedaży.
 5. Sprzedawca wypłaca kwotę zwrotu Konsumentowi po otrzymaniu zwrotu towaru i przyjęcia go w siedzibie Sklepu.
  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 6. W przypadku przelewów bankowych kwota zwracana jest na konto, z którego Zamawiający dokonał Płatności podczas zawierania umowy sprzedaży.
 7. Rozszerzone prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument traci Rozszerzone prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. 
 8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych przez Konsumentów w ramach zwrotu z płatnością u kuriera “za pobraniem”