Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.
 4. W przypadku reklamacji produktu należy złożyć ją mailowo lub telefonicznie korzystając z danych kontaktowych umieszczonych w zakładce kontakt W celu przeprowadzenia prawidłowej reklamacji produktu Konsument powinien:
  a. podać nr zamówienia lub kod SKU reklamowanego produktu
  b. opisać wadę produktu
  c.  opisać okoliczności powstania wady
  W drodze reklamacji Konsument może zażądać:
  – obniżenia ceny produktu
  – wymiany produktu na wolny od wad
  – usunięcia wady produktu
 5. Sprzedawca w procesie reklamacyjnym ma prawo do kontaktowania się z Konsumentem i w celu doprecyzowania szczegółów wady, powstania wady oraz sposobu używania produktu
 6. Dostarczenie produktu do Sprzedawcy oraz ewentualne wymiany produktu realizowane są na koszt Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Konsumenta o jej wyniku oraz dalszych procedurach reklamacyjnych.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu towaru w ramach reklamacji bez wcześniejszego przejścia procedury reklamacyjnej.