Multi End Fed - instrukcja

DIPOL PÓŁALOWY WIELOPASMOWY

Zawieszanie anten - poradnik

End fed 22m - instrukcja

Przestrajanie dipola półfalowego

często zadawane pytania

Wysoki SWR może być spowodowany wieloma czynnikami. Wymienię kilka z nich, które najczęściej spotykam w rozmowach z Wami. 

Błąd pomiaru lub błędna interpretacja pomiaru 

Często mierzycie antenę wielopasmową w bardzo szerokim zakresie, np. od 1,8MHz do 30 MHz. Wiele analizatorów błędnie wyświetla dane w tak dużej rozdzielczości. Dla przykładu. Otrzymałem zdjęcie pomiaru w dużej rozdzielczości ,gdzie SWR dla pasma 80m wynosił 3.42. Poprosiłem, aby dokonać pomiaru tylko dla pasma 80m. Ten pomiar wykazał SWR w wysokości 1.07, co pokrywa się z realnym wynikiem i projektem anteny. 

Antena oblepiona śniegiem

Ostatnie dni obfitują w spore opady śniegu. Nasze anteny zostają często oblepione mokrym śniegiem a minusowa temperatura powoduje, że tworzy się dodatkowy oplot na lince antenowej. Śnieg, który zalega na antenie będzie miał wpływ na jej parametry, zwłaszcza kiedy jest mokry. Dotyczy to każdej anteny. 

Antena zawieszona blisko przeszkód 

Antena nie powinna wisieć blisko budynków, gdzie jest mnóstwo kabli elektrycznych, metalowych płotów i  ścian. Takie przeszkody w pobliżu anteny mogą zmienić jej parametry. Jeżeli jesteś pewien dobrego pomiaru anteny i złego wyniku spróbuj zawiesić ją w innym miejscu i powtórzyć pomiar.

Uszkodzony przewód koncentryczny lub wtyki antenowe

Jeżeli zaobserwowałeś objaw w postaci chwilowego pojawiania się i znikania wysokiego SWR jest niemal pewne, że masz uszkodzone lub źle zamontowane wtyki antenowe. Sprawdź cały przewód koncentryczny i poszukaj usterek.

Antena wymaga dostrojenia

Różne czynniki mają wpływ na parametry anteny. Zazwyczaj w terenie gdzie nie ma zbyt wielu przeszkód antena reaguje na wysokość zawieszenia, natomiast w miejscu zabudowanym duży wpływ mają oprócz wysokości otaczające ją przeszkody. Każdą antenę można przestroić i dostosować do warunków jej zawieszenia. W dalszych tekstach opiszę anteny Hallo oraz warunki ich przestrajania. 

Błąd wykonania anteny

Zdarz się popełnić błąd po mojej stronie. W takim wypadku zawsze wykonuję naprawę w ramach gwarancji. 

Antenę wieszamy zawsze w warunkach jakimi dysponujemy, co sprawia, że nie zawsze jest to idealne zawieszenie.   Można powiedzieć, że End Fed jest bardziej “odporną” anteną na rożne okoliczności pracy niż inne konstrukcje antenowe. 
Jak rozwiesić. 

  1. End Fed może być zawieszony w taki sposób, że UnUn jest niżej niż przeciwległy koniec anteny. Można też zawiesić go odwrotnie, czyli UnUn wisi wyżej niż przeciwległy koniec. 
  2. End Fed załamany. Antenę można rozwiesić jako “odwrócone V” lub lekko załamać ją jeżeli nie mieści się na działce. 
  3. Przeszkody. Unikaj wieszania anteny wzdłuż ścian budynków, metalowych płotów i innych stałych przeszkód. Ima antena ma więcej pola wolnego tym lepiej.
  4. Przeciwwaga. Przeciwwagę staraj się rozwiesić wzdłuż osi promiennika głównego. Jeżeli jest to niemożliwe, zawieś ją w inny sposób, ale nie może ona dotykać przedmiotów metalowych lub innych przeszkód stałych.

End Fed jest anteną niesymetryczną. Można sobie to zobrazować jako połowa dipola półfalowego. W związku z tą niesymetrycznością pojawiają się prądy wspólne na oplocie przewodu koncentrycznego. 

Najskuteczniejszą opcją ich eliminacji jest podłączenie zacisku GND UnUna lub oplotu przewodu koncentrycznego do uziemienia. 

W drugiej kolejności jeżeli uziemienie jest niemożliwe podłącz przeciwwagę. Przeciwwagę staraj się rozwiesić wzdłuż osi promiennika. Jeżeli jest to niemożliwe zawieś ją w inny sposób unikając przeszkód z metalu, betonu, blachy itd.. Dodatkowo możesz użyć pierścieni ferrytowych umieszczonych na przewodzie koncentrycznym w okolicy radioodbiornika. 

Zdecydowanie poprawiłem wodoszczelność obudów po frezowaniu. Obecnie wszystkie frezowane otwory są lepiej zabezpieczone i uszczelnione. 

BalUn 1:1 lub Choke Balun - instrukcja

UnUn 49:1 - instrukcja